Винятки зі страхового покриття

Страхування медичних витрат

Страховик не оплачує і не відшкодовує вартість лікування та послуг, пов’язаних із такими захворюваннями та подіями:

 • лікування хронічних захворювань, вроджених аномалій (вад розвитку), деформацій та хромосомних порушень;
 • новоутворення, хвороби ендокринної системи, цукровий діабет;
 • нервові захворювання (крім невритів), психічні захворювання, а також пов’язані з ними травматичні пошкодження;
 • венеричні захворювання, імунодефіцитні стани, СНІД;
 • хвороби крові та кровотворних органів;
 • епідемічні і пандемічні хвороби;
 • гостра і хронічна променева хвороба;
 • вагітність (за винятком позаматкової вагітності), пологи, переривання вагітності;
 • будь розладу здоров’я, ускладнення або смерть внаслідок невиконання рекомендацій лікуючого лікаря, а також внаслідок побічних дій ліків, що не були призначені лікарем, побічних дій харчових добавок;
 • захворювання або наслідки (ускладнення) захворювань на вірусні гепатити, туберкульоз;
 • захворювання та розлади органів слуху, крім гострого захворювання органів слуху;
 • грибкові та дерматологічні хвороби, алергічний дерматит будь-якого походження, сонячні опіки першого і другого ступеня;
 • захворювання, які виникли до початку періоду страхування та/або на території постійного місця проживання, які призвели до медичних або додаткових витрат під час подорожі, а також захворювання, які виникли після повернення Застрахованої особи з подорожі;
 • подальше лікування Застрахованого, якщо він відмовляється від медичної евакуації до місця постійного проживання;
 • медичний огляд, який не є наслідком гострого болю, раптового захворювання і тілесного ушкодження, надання послуг, які не є обгрунтовано необхідними або невідкладними з медичної точки зору, або не входять до призначеного лікарем лікування , а також надання таких спеціальних послуг, як окрема палата, телефон, телевізор тощо;
 • послуги і лікування, які можна відкласти до повернення з подорожі, в тому числі проведення хірургічних операцій, які до закінчення поїздки можливо замінити курсом консервативного лікування тощо;
 • проведення високотехнологічних маніпуляцій і операцій на серці та судинах, в т.ч. агіографія, ангіопластика, шунтування тощо;
 • діагностичні послуги: консультації, лабораторні дослідження та інші заходи, які не призначені лікарем і асистуючою компанією, як необхідні для встановлення діагнозу для подальшого лікування;
 • проведення профілактичних вакцинацій, лікарських експертиз та лабораторних досліджень, не пов’язаних із страховим випадком;
 • всі види пластичних і косметичних операцій і процедур , всі види протезування, трансплантації органів;
 • стоматологічне лікування, за винятком зазначеного в програмі страхування (зняття гострого болю);
 • фізіотерапевтичне лікування та лікування нетрадиційними методами;
 • придбання або ремонт допоміжних засобів (наприклад кардіостимулятори, окуляри, контактні лінзи, слухові апарати, інгалятори, протези, милиці, інвалідні коляски, вимірювальні прилади тощо), придбання загальнозміцнюючих засобів, засобів гігієни, дитячого харчування;
 • штучне запліднення, лікування безпліддя, заходи щодо запобігання вагітності;
 • лікування алкоголізму, наркоманії тощо, в тому числі лікування абстинентного синдрому;
 • медична евакуація, репатріація або поховання за кордоном організовані без письмового узгодження зі Страховиком;
 • витрати, у разі коли подорож була здійснена з наміром отримати лікування;
 • самолікування, а також лікування здійснюване подружжям, батьками, або дітьми.
 • необхідність в індивідуальному догляді, патронажі та охороні;
 • на продовження лікування Застрахованої особи після її повернення до місця постійного проживання, а також не відшкодовуються витрати, які покриваються за рахунок соціального, медичного страхування та іншого забезпечення;
 • не відшкодовуються витрати, передбачені програмами B і С, якщо вони здійснені без попереднього узгодження зі Страховою компанією.

Страхування від нещасного випадку

Виключеннями є захворювання Застрахованої особи (за винятком правця, сказу), а також загальні виключення зі страхового покриття.
Страхування відміни або переривання подорожі

Не визнається страховим випадком скасування подорожі, якщо:

 • така подорож була протипоказана Застрахованій особі за станом здоров’я;
 • причиною скасування або переривання подорожі є хронічні, психічні та інфекційні захворювання, трансплантація органів, імунодефіцитні стани, СНІД набуті до дати укладення договору на туристичне обслуговування;
 • причиною скасування або переривання подорожі є інші події та страхові випадки, крім зазначених у Договорі страхування.

Страхування цивільної відповідальності

За умовами страхування цивільної відповідальності Страхувальника (Застрахованої особи) під час подорожі, до страхових випадків не відносяться будь-які вимоги щодо відшкодування наступного:

 • збитки або витрати завдані умисно Страхувальником (Застрахованою особою) особисто або у змові з третьою особою;
 • збитки, пов’язані з договірною, господарською та кримінальною відповідальністю Страхувальника (Застрахованої особи) перед третіми особами, а також збитки, завдані навколишньому середовищу;
 • збиток або збитки, завдані Страхувальником (Застрахованою особою) будь-яким видом транспорту з двигуном;
 • збиток або збитки, завдані членам сім’ї Страхувальника (Застрахованої особи);
 • штраф, пеня або інші фінансові санкції, які не є прямим наслідком нанесення шкоди здоров’ю або збитку майну третіх осіб;
 • збитки понад обсягів і сум, передбачених чинним законодавством України та/або країни тимчасового перебування Застрахованої особи, а також понад зазначеної в Договорі страхової суми;
 • шкода або збиток, заподіяний при участі в спортивних змаганнях і в процесі підготовки до них,
 • шкода або збиток, пов’язані з виробничою, професійною діяльністю, фізичною роботою або кримінальними діями Страхувальника (Застрахованої особи);
 • шкода або збиток, що виникли у зв’язку з фактом, ситуацією, обставинами, які до початку дії Договору страхування були відомі Страхувальнику (Застрахованій особі ), або щодо яких Страхувальник (Застрахована особа) міг передбачити можливість пред’явлення на його адресу позовної вимоги;
 • моральна шкода, а також шкода, заподіяна іміджу або репутації третіх осіб.

Страхування багажу

Не відшкодовуються збитки, що відбулися з наступних причин:

 • неуважність або груба необережність Застрахованої особи;
 • невідповідність пакування (закупорки) або відправлення багажу у пошкодженому стані;
 • недостача багажу, переданого під відповідальність перевізника або відданого на зберігання в камеру схову, або залишеного в замкнутому номері в готелі, пансіонаті, будинку відпочинку, в автомобілі, при цілісності зовнішньої упаковки;
 • затримка доставки багажу в країну тимчасового перебування до 6 годин;
 • особливі або природні властивості застрахованого багажу, звичайний знос, природне погіршення якості, цвіль;
 • електричні або механічні несправності аудіо-або відеоапаратури, тощо;
 • бій або пошкодження виробів з фаянсу, порцеляни, скла, музичних інструментів та інших тендітних предметів;
 • збиток, заподіяний кислотами, фарбами, аерозолями, ліками і будь-якими рідинами, які перевозяться у багажі;
 • пошкодження або повна втрата спортивного інвентарю, які сталися під час користування зазначеним інвентарем;
 • неприйняття Застрахованою особою доступних заходів щодо запобігання або зменшення розміру збитків.

Дія Договору не поширюється на:

 • хутряні вироби, прикраси, друкарські пристрої, кіно-, фото-, відеоапаратуру, ноутбуки, мобільні телефони та ін. та приладдя до них;
 • коштовності, цінні папери;
 • дорогоцінні метали, дорогоцінні й напівкоштовні камені;
 • антикварні та унікальні вироби, твори мистецтва і предмети колекцій;
 • проїзні документи, будь-які види документів (крім зазначених у підпункті Договорі страхування), слайди, фотознімки, фільмокопії;
 • рукописи, плани, схеми, креслення, моделі, ділові папери;
 • будь-які види протезів, контактні лінзи;
 • наручні та кишенькові годинники;
 • тварини, рослини і насіння;
 • кошти, авто-, мото-, велотранспорт, повітряні і водні види транспорту, а також запасні частини до них;
 • предмети релігійного культу.

Загальні винятки зі страхового покриття

Не визнаються страховими випадками події, які сталися внаслідок:

 • громадських заворушень, страйків або надзвичайного стану; дії ядерного інциденту чи іонізуючого випромінювання; застосування ядерної, хімічної чи біологічної зброї;
 • вчинення самогубства або замаху на самогубство Застрахованою особою (за винятком випадків, коли Застраховану особу було доведено до такого стану протиправними діями третіх осіб);
 • здійснення або при спробі здійснення Застрахованою особою протиправних дій, які знаходяться в прямому причинному зв’язку зі страховим випадком, що встановлено компетентними органами;
 • невиконання Страхувальником офіційних рекомендацій Міністерства закордонних справ України, тел.: +38 044 238 16 57, сайт: http://mfa.gov.ua/, та Страховика щодо поїздок до зон військових дій, терористичних атак, стихійних лих, епідемій чи пандемій, окрім випадків, коли такі поїздки передбачені умовами страхування, що письмово оформлені окремим додатком до договору;
 • поїздки Страхувальника, або іншої особи, визначеної у договорі страхування Страхувальником, до країни чи місцевості визначеної Страховиком як зона бойових дій (зон військових дій, терористичних атак), окрім випадків, коли такі поїздки передбачені умовами договору страхування, що письмово оформлені окремим додатком. Перелік таких зон розміщено на веб-сторінці Страховика www.erv.ua.
 • вживання алкоголю, наркотичних та токсичних речовин;
 • активна участь у війні (оголошена чи неоголошена), громадянській війні, бойових або військових діях;
 • нараження Застрахованої особи на неправдивий ризик, свідому небезпеку (за винятком рятування життя);
 • виконання Застрахованою особою будь-якого виду фізичної роботи, заняття професійним спортом або активним (спортивним) відпочинком, таким як: альпінізм, підводне плавання, спелеологія, спортивні стрибки у воду, будь-які форми польотів, зимові види спорту, участь в змаганнях, автогонках, а також із відпочинком з підвищеним рівнем ризику, зокрема: з використанням механічних та інших засобів пересування та переміщення по суші, на воді, під водою та у повітрі (крім випадків, коли Страхувальник сплатив проїзд і є пасажиром пасажирського транспортного засобу), пересування на тваринах, велосипедах, пішохідним туризмом та іншими аналогічними видами відпочинку, якщо такі ризики не були оплачені додатковою страховою премією.
 • Страховик не здійснює страхові виплати, пов’язані з відшкодуванням моральної шкоди.
 • Дія страхового захисту та обов’язки по оплаті вимог чи послуг, передбачених цим договором, можливі у тій мірі та до тих пір, поки це не суперечить економічним, торговельним або фінансовим санкціям чи ембарго, встановленим Європейським союзом або Україною, що безпосередньо застосовуються до сторін договору. Це також відноситься до економічних, торговельних та фінансових санкцій чи ембарго, встановлених Сполученими Штатами Америки у відношенні до Ісламської республіки Іран, Північної Кореї та Сирії в тій мірі, в якій вони не суперечать європейському та українському законодавству.

А також, підставою для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є:

 • навмисні дії або бездіяльність Страхувальника (Застрахованої особи), спрямовані на настання страхового випадку, крім дій, вчинених у стані необхідної самооборони (без перевищення її меж) або щодо захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Застрахованої особи встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
 • подання Страхувальником (Застрахованою особою або особою, на користь якої має бути здійснена страхова виплата) завідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку та суму витрат;
 • створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
 • несвоєчасне повідомлення Страховика про настання страхового випадку без поважних на це причин або порушення термінів узгодження самостійних витрат на лікування, а також невчасне подання документів Страховику для отримання страхової виплати (страхового відшкодування);
 • невиконання Страхувальником (Застрахованою особою) своїх обов’язків за Договором;
 • невиконання вказівок Страховика в процесі урегулювання страхової події;
 • отримання Страхувальником (Застрахованою особою) повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;
 • лікувальний відпочинок, реабілітаційне, санаторно-курортне та оздоровче лікування, а також спа-процедури;
 • захворювання, які є наслідком психічної реакції на військові події, внутрішні заворушення, терористичний акт, авіакатастрофу або побоювань, пов’язаних із такими подіями;
 • хронічні, психічні захворювання, навіть якщо вони проявляються періодично;
 • страхування осіб у віці від 65 до 80 років без додаткового платежу (націнки);
 • інші випадки, передбачені чинним законодавством України.